Demagnetyzery to urządzenia elektryczne zasilane prądem przemiennym,  wytwarzające zmienne pole magnetyczne. Pole to umożliwia demagnetyzację (rozmagnesowanie) namagnesowanych elementów stalowych. Magnetyzm szczątkowy powstaje  najczęściej podczas obróbki mechanicznej elementów obrabianych w uchwytach magnetycznych  lub elektromagnetycznych, albo podczas kontaktu z magnesem czy namagnesowanym detalem.

W zależności od konstrukcji, demagnetyzery mają różne czasy pracy oraz czasy przerwy na ostygnięcie urządzenia. Od konstrukcji zależy też zasięg działania (penetracji) pola rozmagnesowującego.

Demagnetyzery służą wyłącznie do rozmagnesowywania elementów ferromagnetycznych. Pole magnetyczne demagnetyzera jest zbyt słabe aby rozmagnesować magnes.

Każdy z oferowanych przez nas demagnetyzerów znajduje zastosowanie w innych sytuacjach:

  • demagnetyzer przenośny pozwala na szybkie rozmagnesowywanie trudnodostępnych elementów maszyn (matryc, stempli, wrzecion) bez konieczności ich demontażu;
  • demagnetyzer cylindryczny pozwala na rozmagnesowywanie elementów (narzędzi) zamocowanych w obrabiarkach (wierteł, frez) lub innych elementów maszyn bez konieczności ich demontażu (maksymalna średnica rozmagnesowywanego elementu wynosi 40 mm);
  • demagnetyzer listwowy pozwala na szybkie rozmagnesowywanie dużych płaskich powierzchni (np. blach) lub elementów maszyn (np. stołów roboczych, elementów pras i gilotyn);
  • demagnetyzer ręczny stołowy pozwala na rozmagnesowywanie elementów (narzędzi) i innych detali o znacznej grubości, dzięki uniwersalnym uchwytom można go używać jako urządzenie przenośne do dużych detali lub elementów maszyn bez konieczności ich demontażu;
  • demagnetyzer stołowy pozwala na rozmagnesowywanie elementów (narzędzi) i innych detali o znacznej grubości, dzięki uniwersalnym uchwytom można go używać jako urządzenie przenośne do dużych detali lub elementów maszyn bez konieczności ich demontażu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą demagnetyzerów:

Lista produktów

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »

Cennik

przesuń w prawo aby zobaczyć dalszą część tabeli »

<< POWRÓT DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH