Indukcja magnetyczna B (gęstość strumienia magnetycznego) jest to wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne. Związana jest z natężeniem pola magnetycznego H i polaryzacją magnetyczną J zależnościami:

  • B=m0(H+J) [T - Tesla] w układzie SI;
  • B = H + 4PJ [Gs - Gauss] w układzie CGSM.