Izotropowe magnesy są to magnesy, których właściwości magnetyczne mierzone w różnych kierunkach są jednakowe. Magnesy takie osiągają niższe wartości podstawowych parametrów magnetycznych od magnesów anizotropowych, ale są tańsze i mogą być z takim samym skutkiem magnesowane w dowolnym kierunku.