Koercja bHc (pole koercji bHc, natężenie pola koercji bHc) jest to wartość zewnętrznego, odmagnesowującego pola -H, przy którym indukcja magnetyczna B materiału magnetycznego, namagnesowanego wcześniej do nasycenia (Bs), osiąga wartość B=0.