Koercja jHc (pole koercji jHc, natężenie pola koercji jHc) jest to wartość zewnętrznego, odmagnesowującego pola -H, przy którym polaryzacja magnetyczna J materiału magnetycznego, namagnesowanego wcześniej do nasycenia Js, osiąga wartość J=0. Wartość jHc najlepiej określa odporność danego magnesu na rozmagnesowanie.