Krzywa odmagnesowania to druga albo czwarta ćwiartka histerezy magnetycznej, zarówno B(H), jak i J(H).

Krzywa odmagnesowania i punkt pracy

Przykładowe krzywe odmagnesowania indukcji indukcji magnetycznej B, polaryzacji J i odpowiadające im wartości koercji bHc i jHc oraz remanencji Br i Jr

Na krzywych odmagnesowania znajdują się zwykle punkty pracy magnesów i dlatego najważniejsze z punktu widzenia użytkownika parametry magnesów (Br, bHc, jHc, BHmax) zdefiniowano jako punkty tych krzywych.