Maksymalna gęstość energii (BH)max jest maksymalną wartością iloczynu BH na krzywej odmagnesowania magnesu. Parametr ten jest wykorzystywany do określenia, jak „mocne” magnesy mogą być wytworzone z danego materiału.

 

energia magnesu