Mechanizmy koercji to zespół zjawisk oddziaływania ścian domenowych z elementami wewnętrznej mikrostruktury materiału, na przykład z wydzieleniami czy z granicami ziaren. Utrudniają one ruch ścian domenowych w zewnętrznym polu magnetycznym, to jest odmagnesowanie.