Źródłem elementarnego pola magnetycznego jest elektron obracający się wokół własnej osi. Mówimy, że elektron posiada elementarny moment magnetyczny. Atomy pierwiastków, które mają elektrony o niesparowanych spinach, posiadają moment magnetyczny proporcjonalny do liczby niesparowanych spinów.