Namagnesowanie nasycenia (polaryzacja magnetyczna nasycenia) Js jest maksymalną wartością polaryzacji magnetycznej J, uzyskiwaną gdy wzrastające natężenie zewnętrznego, magnesującego pola H osiąga lub przekracza wartość natężenia pola nasycenia Hs (dalsze zwiększanie natężenia pola nie powoduje zauważalnego wzrostu stanu namagnesowania).