Nasycenie magnetyczne jest to najwyższy stan namagnesowania materiału magnetycznego, uzyskiwany pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego nasycenia Hs. W tym stanie namagnesowania indukcja magnetyczna i polaryzacja magnetyczna osiągają wartości nasycenia, odpowiednio, Bs i Js.