Natężenie pola magnetycznego (pole magnetyczne) H jest to wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne. Związane jest z indukcją magnetyczną B i polaryzacją J następującą zależnością: H=B/m0 - J [A/m] (w układzie SI).