Podstawowe parametry magnetyczne: BrjHc, bHc, (BH)max patrz: właściwości magnetyczne