Polaryzacja magnetyczna (namagnesowanie) J jest sumą wszystkich momentów magnetycznych w jednostce objętości materiału magnetycznego.