Pole nasycenia Hs jest to minimalna wartość natężenia wzrastającego, magnesującego pola magnetycznego H, od której począwszy polaryzacja magnetyczna J osiąga wartość maksymalną Js, a zmiany indukcji magnetycznej B stają się liniowe (DB= m0H). W praktyce przyjmuje się, że pole Hs jest 3 do 5 razy większe od pola koercji jHc (zależnie od typu materiału).