Punkt pracy magnesu jest to punkt należący do krzywej odmagnesowania B(H) lub J(H), określany dla magnesów pracujących w obwodach magnetycznych.