Parametry magnetyczne są podawane w dwóch układach jednostek: SI (T, A/m, J/m3) oraz CGS (Gs, Oe, GsOe).

Układ jednostek SI stosowany jest powszechnie jako układ obowiązujący urzędowo w wielu krajach. Ponadto jest to układ bardzo wygodny w przypadku projektowych obliczeń obwodów magnetycznych, w których występują elementy elektromagnetyczne (silniki, przetworniki czy mierniki), gdyż pole magnetyczne wyrażane jest w nim w A/m, co pozwala na łatwe porównanie z amperozwojami części elektromagnetycznej obwodu.

Układ CGS stosowany jest często do obliczeń projektowych obwodów magnetycznych, w których nie występują elementy elektromagnetyczne (uchwyty magnetyczne czy separatory). W układzie tym wartość przenikalności magnetycznej próżni (powietrza) wynosi m0 = 1Gs/Oe. Ułatwia to szereg obliczeń, gdyż występują następujące związki:

  • B ~ Br – 1.07× H dla magnesu;
  • B = H dla przestrzeni poza magnesem i magnetowodami.

W tabeli poniżej podano parametry i ich jednostki w obu układach oraz relacje pomiędzy jednostkami:

Parametr
Symbole
Jednostka w SI
Jednostka w CGS
Relacja SI do CGS
Relacja CGS do SI
Indukcja magnetyczna
B, Br, Bs Tesla [T] Gauss [Gs] 1 T = 10 kGs
1 mT = 10 Gs
1 Gs = 10-4 T
1 kGS = 10-1 T
Namagnesowanie
J, Jr, Js Tesla [T] A/cm 1 T = 10 kGs
1 mT = 10 Gs
1 A/cm = 1/4π mT
1 kA/cm = 1/4π mT
Natężenie pola magnetycznego
H, HcB, HcJ, Hs Amper na metr [A/m] Oersted [Oe] 1 A/m = 4π10-3 Oe
1 kA/m = 4π Oe
1 Oe = (103/4π) A/m
1 kOe = 103/4π kA/m
Gęstość energii
BHmax J/m3 GsOe 1 J/m3 = 40 πGsOe
1 kJ/m3 = 4 π10-2MGsOe
1 GsOe = 1/40π J/m3
1 MGsOe = 102/4π kJ/m3