Współczynniki temperaturowe TK(Br) i TK(jHc) są względnymi zmianami wartości, odpowiednio Br i Hc pod wpływem zmian temperatury wyrażonymi w %/°K (w %/°C). Ich wartości są stałe w szerokim zakresie temperatury dla danego typu materiału.

Współczynniki temperaturowe najpopularniejszych materiałów magnetycznie twardych przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ magnesu TK(Br) TK(jHc)
 ferrytowy -0,19 +0,4
spiekany NdFeB -0,10...-0,12 -0,6
wiązany NdFeB 0,07...-0,13 -0,4
SmCo5 -0,05 -0,3
Sm2Co17 -0,03 -0,2
AlNiCo izotropowy -0,03 -0,02
AlNiCo anizotropowy -0,02...-0,025 +0,02