magnesy smco

Magnesy samarowo-kobaltowe (Sm-Co) były pierwszymi z grupy nowoczesnych magnesów typu pierwiastek ziemi rzadkiej-metal (Re-M), które wprowadzono do produkcji masowej.

Są produkowane metodami metalurgii proszków, z reguły jako magnesy anizotropowe. Obecnie magnesy te wytwarzane są na bazie dwóch związków międzymetalicznych SmCo5 (tworzywa S16, S18, S20, S22, S24) lub Sm2Co17 (tworzywa S24GH, S26GH, S28GH, S30GH, S24G, S26G, S28G, S30G, S26M, S28M, S30M, S28L, S30L), przy czym magnesy typu Sm2Co17 cechują: większe wartości remanencji Br i nieco wyższa stabilność temperaturowa. Gęstości energii (BH)max magnesów Sm-Co są ponad pięciokrotnie większe niż dla magnesów ferrytowych lub alnico, natomiast wartości koercji jHc ponad dwukrotnie większe niż dla magnesów ferrytowych. Gwałtownie wzrastająca powyżej 250°C podatność na utlenianie powoduje, że ich maksymalna temperatura pracy Tmax jest znacznie niższa od temperatury Curie Tc. Stanowi to podstawową przyczynę ograniczenia zakresu zastosowań tych magnesów.
Image
Do zalet, jakie posiada magnes samarowo-kobaltowy, zalicza się przede wszystkim wysoką stabilność temperaturową parametrów magnetycznych (zbliżoną do magnesów typu alnico), której towarzyszą duże wartości gęstości energii (BH)max, koercji jHc oraz remanencji Br. Należy także zauważyć, że w zakresie dopuszczalnych temperatur pracy magnesy SmCo posiadają bardzo wysoką odporność na korozję, a dzięki dużym wartościom koercji jHc mogą pracować w obecności silnych pól odmagnesowujących.
Magnesy samarowo-kobaltowe wykorzystuje się w małych silnikach i prądnicach, przyrządach pomiarowych i kontrolnych, różnego typu przetwornikach i czujnikach oraz w wielu innych urządzeniach wymagających stabilnego pola magnetycznego w zmiennych temperaturach (od -60 do 350°C). Stosowanie magnesów Sm-Co o dużej gęstości energii magnetycznej i wysokiej koercji umożliwia miniaturyzację urządzeń, które dotychczas były wykonywane z wykorzystaniem magnesów ferrytowych i alnico.
Magnesy samarowo - kobaltowe sprzedajemy przeważnie na specjalne zamówienie Klientów!
Poniżej prezentujemy listę typowych produktów i w osobnej zakładce cennik zawierający ceny netto. Po kliknięciu na dany produkt zostaniecie Państwo przekierowani do sklepu internetowego, gdzie będą bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych produktach.
układ SI
Symbol materiału Remanencja Br [T] Koercja HcB [kA/m] Koercja HcJ [kA/m] Gęstość energii BHmax [kJ/m3] Maksymalna temperatura pracy [°C]
S16 0,81 - 0,85 620 - 660 1194 - 1830 110 - 127 250
S18 0,85 - 0,90 660 - 700 1194 - 1830 127 - 143 250
S20 0,90 - 0,94 680 - 725 1194 - 1830 150 - 167 250
S22 0,92 - 0,96 710 - 750 1194 - 1830 160 - 175 250
S24 0,96 - 1,00 730 - 770 1194 - 1830 175 - 190 250
S24GH 0,95 - 1,02 700 - 750 min. 1990 175 - 191 350
S26GH 1,02 - 1,05 750 - 780 min. 1990 191 - 207 350
S28GH 1,03 - 1,08 756 - 796 min. 1990 207 - 220 350
S30GH 1,08 - 1,10 788 - 835 min. 1990 220 - 240 350
S24G* 0,95 - 1,02 700 - 750 min. 1433 175 - 191 300
S26G* 1,02 - 1,05 750 - 780 min. 1433 191 - 207 300
S28G* 1,03 - 1,08 756 - 796 min. 1433 207 - 220 300
S30G 1,08 - 1,10 788 - 835 min. 1433 220 - 240 300
S26M 1,02 - 1,05 750 - 780 955 - 1273 191 - 207 300
S28M 1,03 - 1,08 756 - 796 955 - 1273 191 - 207 300
S30M 1,08 - 1,10 788 - 835 955 - 1273 220 - 240 300
S28L 1,02 - 1,08 413 - 716 438 - 796 207 - 220 250
S30L* 1,08 - 1,15 413 - 716 438 - 796 220 - 240 250

*) Dawne S24, S26,S28, S30

układ CGS
Symbol materiału Współczynnik temperaturowy remanencji TK(Br) [%/oC] Współczynnik temperaturowy koercji TK(HcJ) [%/oC] Gęstość [g/cm3] Twardość Vickersa [Hv] Rezystywność [Ohm x cm] Temperatura Curie [oC] Maksymalna temperatura pracy [oC] Typ
S16, S18, S20, S22, S24 -0,05 -0,3 8,0 - 8,2 450 - 500 5 - 6 x 10-5 700 - 750 250 SmCo5
S24GH, S26GH, S28GH, S30GH -0,03 -0,2 8,3 - 8,5 550 - 600 5 - 6 x 10-5 min. 800 350 Sm2Co17
S24G, S26G, S28G, S30G -0,03 -0,2 8,3 - 8,5 550 - 600 5 - 6 x 10-5 min. 800 300 Sm2Co17
S26M, S28M, S30M -0,03 -0,2 8,3 - 8,5 550 - 600 5 - 6 x 10-5 min. 800 300 Sm2Co17
S28L, S30L -0,03 -0,2 8,3 - 8,5 550 - 600 5 - 6 x 10-5 min. 800 250 Sm2Co17