Magnesy stałe, trwałe

Magnesy są źródłem pola magnetycznego, elementem wykonanym z materiału magnetycznie twardego, charakteryzującego się szeroką pętlą histerezy. Określenie "magnesy stałe" to konsekwencja tego, że są one źródłem stałego pola magnetycznego, a określenie "magnesy trwałe" to sugestia, że pole magnetyczne jest trwałe, nie zmienia się w czasie.
 
Parametry użytkowe magnesów zależą od właściwości magnetycznych materiału, z jakiego jest wykonany magnes, a także od kształtu, który ma wpływ na kształt linii sił pola wokół magnesu, jak również od wielkości magnesu. Przy wyborze materiału, z jakiego ma być wykonany magnes należy uwzględnić jego temperaturę pracy. Do parametrów użytkowych należy zaliczyć między innymi:
  • kształt i zasięg linii sił pola magnetycznego

  • natężenie pola w konkretnym punkcie na powierzchni magnesu lub w zadanym punkcie w przestrzeni wokół magnesu

  • udźwig magnesu

  • moment magnetyczny magnesu

     

    Każdy magnes posiada określony kierunek magnesowania. Najczęściej biegun "N" i "S" znajdują się na największych naprzeciwległych powierzchniach magnesu, czyli najczęściej magnesy są magnesowane po grubości.

Dla magnesów anizotropowych kierunek magnesowania jest ustalany trwale podczas procesu produkcji. Magnesy anizotropowe mogą być magnesowane wielobiegunowo, ale wzdłuż osi łatwego kierunku magnesowania, który powstaje w trakcie procesu produkcji. Dla magnesów izotropowych kierunek magnesowania może być zmieniony po wytworzeniu magnesu. Magnesy izotropowe mogą być więc magnesowane w dowolnym kierunku. Istnieje także możliwość magnesowania ich wielobiegunowo w przeróżnych wariantach, w zależności od potrzeb.
Magnesy ferrytowe, alnico i samarowo-kobaltowe nie wymagają powłok antykorozyjnych, natomiast magnesy neodymowe posiadają na swojej powierzchni warstwy antykorozyjne (typowo u nas nikiel, miedź, nikiel).
Typowe kształty magnesów to walce, płytki i pierścienie. W przypadku zapotrzebowania na magnes o innych kształtach, prosimy Państwa o nadsyłanie rysunków. Prosimy o oznaczanie kierunku magnesowania.

Informacje kontaktowe