Separatory magnetyczne

Separatory magnetyczne na magnesach stałych (magnesach neodymowych lub ferrytowych) są obwodami magnetycznymi o odpowiednio skierowanym i skupionym strumieniu magnetycznym. W separatorze magnetycznym w sposób bardzo racjonalny wykorzystuje się energię magnesu. Separatory magnetyczne służą do oczyszczania różnych materiałów sypkich i lejnych z zanieczyszczeń ferromagnetycznych, takich jak opiłki, druty, śruby czy nakrętki. Separatory z powodzeniem znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych, spożywczym, tytoniowym, drzewnym, ceramice i recyklingu materiałów odpadowych.
Separatory magnetyczne możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:
    • stosowane do separacji precyzyjnej - do wychwytywania drobnych elementów;
    • uniwersalne - do odbierania dużych elementów, można je zastosować także do separacji precyzyjnej.

Nasze separatory magnetyczne projektowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów. Zastosowana technologia zależy od:

  • surowca i konsystencji materiału separowanego;
  • zastosowania separatora (praca ciągła czy okresowa).

Separator taki powinien więc był pewnym kompromisem pomiędzy ceną a potrzebami klienta.

Każdy element ze stali magnetycznie miękkiej, który znajdzie się w polu magnetycznym wytwarzanym przez separator magnetyczny jest przenikany polem magnetycznym i staje się magnesem, dlatego też jest przyciągany. Po oczyszczeniu separatora magnetycznego wszystkie elementy, które wcześniej były przyczepione rozmagnesowują się. W zależności od zastosowania separatora, powinien on być czyszczony z materiału separowanego częściej lub rzadziej.

Separatory magnetyczne płytowe, belkowe oraz separacyjne bębny magnetyczne wykorzystywane są przeważnie do separacji elementów dużych (śruby, nakrętki, druty), ale można je stosować także do materiałów sypkich (opiłki). Z powodzeniem stosuje się je w przemyśle spożywczym, tytoniowym, drzewnym, ceramice, recyklingu materiałów odpadowych czy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Separatory magnetyczne rusztowe i kanałowe służą do wychwytywania drobnych materiałów magnetycznie miękkich, takich jak opiłki żelaza, śruby, nakrętki czy druty, z sypkich materiałów (proszki, granulaty, ziarna). Urządzenia te mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, ceramice i wielu innych. W tego typu separatorach zastosowano wałki magnetyczne, zaś zastosowana konstrukcja pozwala na łatwe ich instalowanie w pożądanym miejscu.

Każdy prezentowany przez nas typ separatora posiada swoją własną specyfikę i zastosowania, dlatego też zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych produktów i naszą ofertą handlową.

Informacje kontaktowe