Magnesy ALNICO

Magnesy alnico produkowane są masowo od ponad 50 lat. Swoją nazwę zawdzięczają składowi stopu, z którego są wytwarzane.

Zawierają one od 7 do 10% Al, 13 - 16% Ni, 20 - 40% Co i resztę Fe. Ponadto, magnes alnico ma wprowadzane dodatki, takie jak Cu (3-5%), Ti (1-8%) oraz Nb lub Ta. Mogą być produkowane metodami metalurgicznymi (odlewy) albo metalurgii proszków (spiekanie). Obecnie, najczęściej wytwarzane są jako magnesy anizotropowe. Magnes alnico cechuje najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych, a także bardzo wysoka temperatura Curie Tc i związana z nią maksymalna temperatura pracy Tmax. Posiadają także najwyższą odporność na korozję. Maksymalne gęstości energii (BH)max tych magnesów są nieco większe lub zbliżone do wartości (BH)max dla anizotropowych magnesów ferrytowych, natomiast ich wartości remanencji Br są podobne jak dla magnesów Sm-Co i spiekanych magnesów Nd-Fe-B. Ich przenikalność rewersyjna mr jest 2 do 7 razy większa niż innych magnesów.

Image

Małe wartości koercji jHc uniemożliwiają jednak stosowanie magnesów alnico w obecności dużych pól odmagnesowujących, co ogranicza zakres ich zastosowań. Ponadto, niska koercja ma wpływ na ustalanie się punktu pracy magnesu alnico. Niskie (płaskie) magnesy alnico tuż po wyjęciu z magneśnicy rozmagnesowują się znacznie i ich punkt pracy ustala się dużo poniżej wartości indukcji remanencji. Puknięcia i uderzenia w magnes alnico również mają wpływ na jego odmagnesowanie. Dlatego w praktyce wykorzystuje się głównie wysokie magnesy alnico, które są bardziej odporne na te zjawiska, lub umieszcza się je w obwodach magnetycznych i dopiero magnesuje co pozwala ustalić ich punkt pracy blisko wartości remanencji Br.

Zaletą magnesów alnico jest to, że górują nad innymi magnesami stabilnością temperaturową parametrów magnetycznych, maksymalną temperaturą pracy Tmax oraz odpornością na korozję.

Podstawowe zastosowania magnesów alnico to: przyrządy pomiarowe, urządzenia kontrolne, wiele typów przetworników i czujników, motory i prądnice oraz wiele innych urządzeń, dla których wymagane jest pole magnetyczne stabilne w funkcji temperatury, a przestrzeń konstrukcyjna jest dostatecznie duża, aby pomieścić magnes.

Do niedawna magnesy alnico były produkowane w Polsce przez Hutę Baildon w Katowicach. Magnesy alnico sprzedajemy przeważnie na specjalne zamówienie Klientów, także z materiałów magnetycznych będących zamiennikami typowych materiałów Huty Baildon. Prosimy o przesyłanie zapytań ofertowych, wraz z rysunkami magnesów. Dziękujemy!

Poniżej prezentujemy listę typowych produktów i w osobnej zakładce cennik zawierający ceny netto. Po kliknięciu na dany produkt zostaniecie Państwo przekierowani do sklepu internetowego, gdzie będą bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych produktach.

Materiałowe właściwości magnetyczne i właściwości fizyczne charakteryzujące odlewane magnesy alnico:

Symbol materiału Remanencja Br [Gs] Koercja HcJ [Oe] Gęstość energii BHmax [kJ/m3] Gęstość energii BHmax [MGsOe] Gęstość [g/cm3] Temperatura Curie [oC] Maksymalna temperatura pracy [oC] Rodzaj materiału
LN9 (Alnico3) 6800 380 9,0 1,13 6,9 810 450 izotropowy
LN10 (Alnico3) 6000 500 10,0 1,20 6,9 810 450 izotropowy
LNG12 (Alnico2) 7200 500 12,4 1,55 7,0 810 450 izotropowy
LNG13 (Alnico2) 7000 600 13,0 1,60 7,0 810 450 izotropowy
LNG34 (Alnico5) 12000 600 34,0 4,30 7,3 860 525 anizotropowy
LNG37 (Alnico5) 12000 600 37,0 4,65 7,3 860 525 anizotropowy
LNG40 (Alnico5) 12500 600 40,0 5,00 7,3 860 525 anizotropowy
LNG44 (Alnico5) 12500 650 44,0 5,50 7,3 860 525 anizotropowy
LNG52 (Alnico5DG) 13000 700 52,0 6,50 7,3 860 525 anizotropowy
LNGT28 (Alnico6) 10000 720 28,0 3,50 7,3 860 525 anizotropowy
LNGT36J (Alnico8HC) 7000 1750 36,0 4,50 7,3 860 550 anizotropowy
LNGT32 (Alnico8) 8000 1250 32,0 4,00 7,3 860 550 anizotropowy
LNGT40 (Alnico8) 8000 1350 40,0 5,00 7,3 860 550 anizotropowy
LNGT60 (Alnico9) 9000 1380 60,0 7,50 7,3 860 550 anizotropowy
LNGT72(Alnico9) 10500 1400 72,0 9,00 7,3 860 550 anizotropowy
  • magnesy alnico
  • magnesy alniko
  • AlNiCo
  • magnesy aluminium nikiel kobalt
  • magnesy Al-Ni-Co

Informacje kontaktowe