Magnesy ALNICO

Magnesy alnico produkowane są masowo od ponad 50 lat. Swoją nazwę zawdzięczają składowi stopu, z którego są wytwarzane.

Zawierają one od 7 do 10% Al, 13 - 16% Ni, 20 - 40% Co i resztę Fe. Ponadto, magnes alnico ma wprowadzane dodatki, takie jak Cu (3-5%), Ti (1-8%) oraz Nb lub Ta. Mogą być produkowane metodami metalurgicznymi (odlewy) albo metalurgii proszków (spiekanie). Obecnie, najczęściej wytwarzane są jako magnesy anizotropowe. Magnes alnico cechuje najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych, a także bardzo wysoka temperatura Curie Tc i związana z nią maksymalna temperatura pracy Tmax. Posiadają także najwyższą odporność na korozję. Maksymalne gęstości energii (BH)max tych magnesów są nieco większe lub zbliżone do wartości (BH)max dla anizotropowych magnesów ferrytowych, natomiast ich wartości remanencji Br są podobne jak dla magnesów Sm-Co i spiekanych magnesów Nd-Fe-B. Ich przenikalność rewersyjna mr jest 2 do 7 razy większa niż innych magnesów.

Image

Małe wartości koercji jHc uniemożliwiają jednak stosowanie magnesów alnico w obecności dużych pól odmagnesowujących, co ogranicza zakres ich zastosowań. Ponadto, niska koercja ma wpływ na ustalanie się punktu pracy magnesu alnico. Niskie (płaskie) magnesy alnico tuż po wyjęciu z magneśnicy rozmagnesowują się znacznie i ich punkt pracy ustala się dużo poniżej wartości indukcji remanencji. Puknięcia i uderzenia w magnes alnico również mają wpływ na jego odmagnesowanie. Dlatego w praktyce wykorzystuje się głównie wysokie magnesy alnico, które są bardziej odporne na te zjawiska, lub umieszcza się je w obwodach magnetycznych i dopiero magnesuje co pozwala ustalić ich punkt pracy blisko wartości remanencji Br.

Zaletą magnesów alnico jest to, że górują nad innymi magnesami stabilnością temperaturową parametrów magnetycznych, maksymalną temperaturą pracy Tmax oraz odpornością na korozję.

Podstawowe zastosowania magnesów alnico to: przyrządy pomiarowe, urządzenia kontrolne, wiele typów przetworników i czujników, motory i prądnice oraz wiele innych urządzeń, dla których wymagane jest pole magnetyczne stabilne w funkcji temperatury, a przestrzeń konstrukcyjna jest dostatecznie duża, aby pomieścić magnes.

Do niedawna magnesy alnico były produkowane w Polsce przez Hutę Baildon w Katowicach. Magnesy alnico sprzedajemy przeważnie na specjalne zamówienie Klientów, także z materiałów magnetycznych będących zamiennikami typowych materiałów Huty Baildon. Prosimy o przesyłanie zapytań ofertowych, wraz z rysunkami magnesów. Dziękujemy!

Poniżej prezentujemy listę typowych produktów i w osobnej zakładce cennik zawierający ceny netto. Po kliknięciu na dany produkt zostaniecie Państwo przekierowani do sklepu internetowego, gdzie będą bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych produktach.

Materiałowe właściwości magnetyczne i właściwości fizyczne charakteryzujące odlewane magnesy alnico:

materiał

klasa

Indukcja remanencji Br

Koercja Hcb

Gęstość energii magnetycznej (BH)max

Gęstość

Maks. temp. pracy

Temp. Curie

uwagi

[T]

[Gs]

[kA/m]

[Oe]

[kJ/m3]

[MGsOe]

[g/cm3]

[℃]

[]

typowo

typowo

typowo

 

typowo

Min.

Maks.

LN10

alnico3

0,60

6000

40

500

10

1,2

6,9

450

750

750

izotropowy

LNG13

alnico2

0,70

7000

48

600

12,8

1,6

7,2

450

800

850

LNGT18

alnico8

0,58

5800

100

1250

18

2,2

7,3

550

LNG37

alnico5

1,20

12000

48

600

37

4,65

525

anizotropowy

LNG40

1,25

12500

48

600

40

5

LNG44

1,25

12500

52

650

44

5,5

LNG52

alnico5DG

1,30

13000

56

700

52

6,5

LNG60

alnico5-7

1,35

13500

59

740

60

7,5

LNGT28

alnico6

1,00

10000

57,6

720

28

3,5

LNGT36J

alnico8HC

0,70

7000

140

1750

36

4,5

550

LNGT40J

0,75

7500

144

1800

40

5

LNGT38

alnico8

0,80

8000

110

1380

38

4,75

LNGT40

0,82

8200

110

1380

40

5

LNGT44

0,85

8500

120

1500

44

5,5

LNGT60

alnico9

0,90

9000

110

1380

60

7,5

LNGT72

1,05

10500

112

1400

72

9

LNGT80

1,08

10800

120

1500

80

10

LNGT88

1,10

11000

120

1500

88

11

LNGT92

1,12

11200

120

1500

92

11,5

LNGT96

1,15

11500

120

1500

96

12