magnesy ferrytowe

Magnesy ferrytowe są najczęściej produkowanymi magnesami na świecie. Wytwarzane są z ferrytu baru (BaFe12O19) albo z ferrytu strontu (SrFe12O19) jako materiały izotropowe lub anizotropowe.
Metody wytwarzania magnesów ferrytowych są zbliżone do sposobów produkcji innych materiałów ceramicznych. Przy produkcji magnesów anizotropowych operacja prasowania odbywa się w polu magnetycznym orientującym ziarna osiami łatwego namagnesowania wzdłuż linii sił pola. W procesie wytwarzania izotropowych magnesów ferrytowych podczas prasowania nie stosuje się zewnętrznego pola magnetycznego. Dlatego znacznie wyższe wartości podstawowych parametrów magnetycznych (około czterokrotnie większą gęstość energii (BH)max i około dwukrotnie wyższą remanencję Br) osiągają magnesy anizotropowe.

Wartości remanencji Br magnesów ferrytowych są około 2 - 3 razy mniejsze niż pozostałych magnesów (Nd-Fe-B, Sm-Co i alnico), stąd, dla uzyskania wysokiej gęstości strumienia magnetycznego, stosuje się magnesy o dużych przekrojach poprzecznych i obwody koncentrujące pole magnetyczne. Gęstości energii (BH)max magnesów ferrytowych są zbliżone do uzyskiwanych dla magnesów alnico. Magnesy ferrytowe posiadają jednak wielokrotnie wyższe (około 3 - 8 razy) wartości koercji jHc. Umożliwia to ich stosowanie w obecności względnie wysokich pól odmagnesowujących. Ponadto, mimo, że stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych tych magnesów jest niska, posiadają one wysoką (niższą jedynie od magnesów alnico) maksymalną temperaturę pracy Tmax. Należy jednak zachować ostrożność przy stosowaniu ich w niskich temperaturach, gdyż ich koercja jHc maleje szybko wraz ze spadkiem temperatury. Magnes ferrytowy w wielu zastosowaniach stanowi korzystny kompromis pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi a technicznymi.

Główne zalety, które posiada magnes ferrytowy to: duże pole koercji jHc i wysoka rezystywność (umożliwiające pracę w zmiennych polach magnetycznych), wysoka maksymalna temperatura pracy Tmax, duża odporność na korozję oraz względnie niska cena.
Do podstawowych zastosowań magnesów ferrytowych należą: silniki, prądnice, elektronika (na przykład głośniki, mikrofony, alarmy), zabawki mechaniczne oraz magnetyczne zamki (meblarstwo), separatory, uchwyty i wiele innych, szczególnie tam, gdzie pozwala na to dostępna przestrzeń konstrukcyjna i nie jest wymagana miniaturyzacja ani wysoka stabilność temperaturowa.
układ SI
 
Symbol materiału Remanencja Br [mT] Koercja HcB [kA/m] Koercja HcJ [kA/m] Gęstość energii BHmax [kJ/m3]
 F10 (izotropowy)

200 - 235

125 - 160

210 - 280

6,5 - 9,5

F20

320 -  380

135 - 190

140 -195

18,0 - 22,0

F25

360 - 400

135 -170

140 - 200

22,5 - 28,0

F30

370 - 400

175 - 210

180 - 220

26,0 - 30,0

F30BH

380 - 400

230 - 275

235 - 290

27,0 - 32,5

F35

410 - 430

220 - 250

225 - 255

31,5 - 35,0

układ CGS
Własności fizyczne
Cecha Jednostka Wartość
Współczynnik temperaturowy remanencji TK(Br) %/°C -0,19
Współczynnik temperaturowy koercji TK(BcJ) %/°C 0,4
Gęstość d g/cm3 4,0 - 5,1
Rezystywność r Ohm x cm 104 - 108
Temperatura Curie Tc °C 450

Informacje kontaktowe